Deze website maakt deel uit van een onderzoeksproject van Universiteit Gent. De Commissie voor Medische Ethiek van Universiteit Gent (2012/320, Belgisch registratienummer B670201214227) heeft de studie goedgekeurd. 

De website is ontworpen om alle website-activiteit bij te houden en op te slaan. De bekomen gegevens worden echter vertrouwelijk behandeld, enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en niet ter beschikking gesteld van derden. 

© Niets van deze website, afbeeldingen of bijhorende documenten mogen worden gebruikt, overgenomen of gekopieerd, uitgezonderd als de uitdrukkelijke toestemming hiervoor is gegeven door de onderzoeksleiders.